Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη για ραντεβού σχεδιασμού

Η εταιρεία με την επωνυμία WOODIFY με έδρα τη Κώστα Βάρναλη 58, Μεταμόρφωση Τ.Κ.14452  συλλέγει το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό τηλέφωνο, τη διεύθυνση  όπου θα γίνει η συνάντηση για το σχεδιασμό κουζίνας, ντουλάπας, συνθέσεις καθιστικού και το email σας για τον σκοπό της δημιουργίας συνάντησης με τους ειδικούς μας συνεργάτες, στο χώρο σας όπου εσείς έχετε επιλέξει να πραγματοποιηθεί ή στο χώρο της WOODIFY ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (google meet) την ημέρα και ώρα που σας εξυπηρετεί στο πλαίσιο της αιτηθείσας από εσάς υπηρεσίας «Επίσκεψη στο χώρο σας » ή «Σχεδιασμός κουζίνας μέσω υπολογιστή» ή «Επίσκεψη στο κατάστημα Woodify » αντίστοιχα. Επιλέον, τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα που εσείς έχετε καταχωρίσει με δική σας βούληση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε για διαφημιστικούς λόγους είτε για ότι χρειαστεί  για να μπορεί να ολοκληρωθεί η εργασία που μας έχετε ζητήσει. Τα προσωπικά δεδομένα αυτά είναι τα κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα αναγκαία για τον ως άνω  σκοπό, δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τον σκοπό αυτό και εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και ασφαλή επεξεργασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά.

Για την παροχή της υπηρεσίας η εταιρεία χρησιμοποιεί εξειδικευμένους σχεδιαστές και τεχνικούς οι οποίοι θα επισκευτούν τον χώρο σας με σκοπό να συζητήσετε τις ανάγκες σας για τον σχεδιασμό της κουζίνας , ντουλάπας , συνθέσεις καθιστικού είτε με φυσική παρουσία στο χώρο που εσείς έχετε υποδείξει να γίνει η συνάντηση ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (google meet). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση «Σχεδιασμός κουζίνας μέσω υπολογιστή» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (google meet) είναι να διαθέτετε internet για να μπορείτε να συνδεθείτε. Για την υπηρεσία «Σχεδιασμός κουζίνας μέσω υπολογιστή» θα πρέπει να προσκομίσετε σχέδιο (κάτοψη) του χώρου που αφορά την συνάντηση για σχεδιασμό καθώς και φωτογραφίες του χώρου. Καλό είναι να αποφύγετε να παρουσιάσετε προσωπικά σας δεδομένα (όπως παιδιά, οικογενειακή κατάσταση κλπ).  Τέλος, στα «Ραντεβού » ή «Online Ραντεβού» θα χρειαστεί να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις για να γίνουν αντιληπτές οι ανάγκες σας και για το στιλ που επιθυμείτε, θα εμπνευστείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας . 

Η εταιρεία WOODIFY θα φωτογραφίσει στη πρώτη επίσκεψη το χώρο που ο πελάτης έχει υποδείξει. Επιπλέον μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης είτε κουζίνας είτε ντουλάπας είτε οποιαδήποτε σύνθεσης που ο πελάτης υποδείξει ότι χρειάζεται, θα τραβηχτούν φωτογραφίες. Σκοπός της φωτογράφισης της αρχικής κατάστασης του χώρου του οποίου ο πελάτης έχει υποδείξει και η φωτογράφιση μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και εγκατάστασης επίπλων από τη WOODIFY γίνεται για την χρήση των προαναφερόμενων φωτογραφιών στην ιστοσελίδα της εταιρείας WOODIFY για εμπορική επικοινωνία των εργασίων που έχουν αναληφθεί από την εταιρεία για διαφημιστική χρήση και όχι αξιοποίηση από τρίτες εταιρείες.

Το σχέδιο και οι συμβουλές που θα δημιουργηθούν ειδικά για το χώρο σας μαζί με τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία του ραντεβού, αν δεν προβείτε σε αγορά κουζίνας, αλλιώς για δύο (2) έτη.

Μπορείτε να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στην σχετική νομοθεσία: διόρθωση και επικαιροποίηση των δεδομένων, μερική ή ολική («δικαίωμα στη λήθη») διαγραφή τους, εναντίωση ή περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων, φορητότητα των δεδομένων, εναντίωση στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων καθώς και ανάκληση τυχόν δοθείσης συγκατάθεσης. Το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί με email  στην διεύθυνση info@woodify.gr, ή τηλεφωνικά στον αριθμό 211 4189090. Η εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την ημερομηνία της έγκυρης υποβολής του, με την επιφύλαξη για μη ικανοποίηση ή μερική ικανοποίηση του δικαιώματος, εφόσον αυτό γίνεται για την τήρηση έννομης υποχρέωσης της εταιρείας ή επειδή είναι αναγκαίο από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει προς τον πελάτη ή για την εξυπηρέτηση των εύλογων έννομων συμφέροντών της. Η ανάκληση της τυχόν δοθείσας συγκατάθεσης δεν καταλαμβάνει νόμιμες επεξεργασίες που έγιναν στον χρόνο που ίσχυε η συγκατάθεση. 

Εφόσον θεωρείτε ότι δεν ικανοποιείστε από την απάντησή μας ή τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας έχετε δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email complaints@dpa.gr).

Scroll to Top